Cookie beállítások

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz marketing jellegű cookie-kat engedélyezhet, amivel elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Menü

Családi ellátások és kedvezmények

2020. 11. 18. 19:22:39
Családi ellátások és kedvezmények Bejegyzésünkben részletesen és átláthatóan összegyűjtöttük milyen állami támogatásokat tudunk igénybe venni családosként.

1.BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONYHOZ NEM KÖTŐDŐ ELLÁTÁSOK

 1. Anyasági támogatás

Ki jogosult anyasági támogatásra?

Anyasági támogatásra a szülést követően az a nő jogosult, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal, koraszülés esetén legalább egyszer várandósgondozáson részt vett. Jogosult továbbá anyasági támogatásra az örökbe fogadó szülő és a gyám is.

Milyen összegű az anyasági támogatás?

Az anyasági támogatás összege gyermekenként 64 125 Ft, ikergyermekeknél 85 500 Ft.

Hogyan kell igényelni az anyasági támogatást?

Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő 6 hónapon belül lehet benyújtani. Az örökbe fogadó szülő az örökbefogadás végleges engedélyezését követő 6 hónapon belül nyújthatja be a kérelmet. A támogatás egyszeri alkalommal jár. Az igényt a kormányablakoknál, illetőleg a járási hivatalok vagy a fővárosi/megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálatain, formanyomtatványon kell benyújtani, de lehetőség van elektronikusan is intézni a kérelmet: www.eugyfel.allamkincstar.gov.hu

 

 

2. Családi pótlék 

Meddig jár a családi pótlék?

Az ellátás a gyermek tankötelezettségének megszűnését követően, a köznevelési vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel, legfeljebb annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20., sajátos nevelési igényű tanuló esetében 23. életévét betölti.

Hol igényelhető a családi pótlék?

A családi pótlékot a kormányablakoknál, illetőleg a járási hivatalok vagy a fővárosi/megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálatain lehet igényelni, de lehetőség van elektronikusan is intézni a kérelmet: www.eugyfel.allamkincstar.gov.hu

Milyen összegű a családi pótlék?

2 szülő

1 szülő

1 gyermek után

12 200 Ft

13 700 Ft

2 gyermek után

13 300 Ft gyermekenként

14 800 Ft gyermekenként

3 vagy több gyermek után

16 000 Ft gyermekenként

17 000 Ft gyermekenként

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők

2 szülő

1 szülő

23 300 Ft gyermekenként

25 900 Ft gyermekenként

Nagykorú fogyatékos gyermeket nevelők

20 300 Ft gyermekenként

 

3. Gyermekgondozást segítő ellátás (gyes)

Ki jogosult gyesre?

A szülő, a gyám, a 16. életévét betöltött kiskorú szülő vagy a nagyszülő, ha a gyermek elmúlt 1 éves, az alábbiak szerint:

 • saját háztartásban nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig;
 • ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig;
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig.

Milyen mértékű a gyes?

Egy gyermek esetén a gyes havi összege 28 500 Ft, melyet 10% nyugdíjlevonás terhel. A havi összeg ikergyermekek esetén a gyermekek számával többszöröződik. A szülő 2014-től egyszerre több különböző korú gyermeke után is igényelhet gyest. A gyes – testvér születése esetén – más családtámogatási ellátással (csed, gyed) együtt is folyósítható. A gyermek 6 hónapos korát követően a gyes mellett korlátozás nélkül lehet munkát vállalni.

Hol és hogyan igényelhető a gyes?

A kormányablakoknál, illetőleg a járási hivatalok vagy a fővárosi/megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálatain, de lehetőség van itt is elektronikusan intézni a kérelmet: www.eugyfel.allamkincstar.gov.hu


4. Gyermeknevelési támogatás (gyet)

Ki jogosult gyetre?

Az a szülő vagy gyám, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár. A gyetben részesülő személy heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

Milyen mértékű a gyet?

A gyermeknevelési támogatás havi összege 28 500 Ft, amelyből 10% nyugdíjjárulékot kell fizetni. Az ellátás időtartama szolgálati időnek minősül, de nem számít munkaviszonynak.

Hol kell igényelni a támogatást?

A kormányablakoknál, illetőleg a járási hivatalok vagy a fővárosi/megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálatain, illetve elektronikusan lehet igényelni: www.eugyfel.allamkincstar.gov.hu


 2. ELŐZETES BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONYHOZ KÖTŐDŐ ELLÁTÁSOK

 1. Csecsemőgondozási díj (csed)

Ki jogosult csedre?

Csecsemőgondozási díj annak az anyának jár, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek gyermeke

 • a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül születik, vagy
 • a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül születik.

Milyen mértékű a csed?

A csecsemőgondozási díj összege a napi átlagkereset 70%-a. A csed összegéből kizárólag személyijövedelemadó-előleget vonnak, érvényesíthető belőle a családi kedvezmény is. 2021. július 1-től a szülés előtti bruttó bér 70%-a helyett 100%-a alapján jár, így az ellátás nettó összege 43%-kal emelkedik, és 28%-kal magasabb lesz a korábbi nettó bérnél.

Milyen időtartamra jár a csed?

A támogatást a szülési szabadság ideje alatt, vagyis 168 napon keresztül lehet igénybe venni. A szülési szabadságot a szülés várható időpontját megelőző 28 nappal korábban is meg lehet kezdeni.

Hogyan igényelhető a csed?

A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet

 • a biztosítottnak a munkáltatónál kell igényelni;
 • ha az igénylő egyéni vállalkozó, őstermelő (önfoglalkoztató), akkor a vállalkozás székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz kell benyújtania elektronikus úton.

2. Gyermekgondozási díj (gyed)

Ki jogosult gyedre?

A gyermeket saját háztartásban nevelő

 • biztosított szülő, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt;
 • továbbá az anya (vagy az a személy), aki csecsemőgondozási díjban (csed) részesült, de a biztosítási jogviszonya a csed folyósítása alatt szűnt meg, és a gyermek születését megelőző két éven belül rendelkezik 365 nap biztosítási idővel;
 • a fentiek hiányában az az anya (vagy apa), aki a gyermeke születését megelőzően legalább két aktív félévet töltött felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonyban, és gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt, vagy szünetelését, illetve megszűnését követő egy éven belül születik (diplomás gyed). január 1-től bővült a diplomás GYED-re jogosultak köre azáltal hogy, ha a diplomás GYED-ben részesülőnek az ellátás folyósítása alatt, vagy annak megszűnését követő 1 éven belül újabb gyermeke születik, ezen gyermek után is jogosult lehet diplomás GYED-re.
 • január 1-jétől a még nem nyugdíjas, biztosított nagyszülő is jogosulttá válhat gyermekgondozási díjra a szülő és a nagyszülő közös döntése alapján, amennyiben a következő feltételek mindegyike fennáll:
 • - a nagyszülő a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt,
 • - az anya és az apa is (az egyedülálló szülő esetén a gyermeket gondozó szülő) kereső tevékenységet végez,
 • - a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,
 • - a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy hozzájárulnak a gyed nagyszülő általi igénybevételéhez,
 • - a nagyszülő a gyed alatt nem dolgozhat, kivéve, ha a munkavégzés kizárólag az otthonában történik,
 • - a nagyszülő nem részesülhet társadalombiztosítási nyugellátásban vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban,
 • - a gyermek nem részesülhet napközbeni ellátást biztosító intézményi elhelyezésben,
 • - a gyermek után más nem kaphat gyermekgondozást segítő ellátást, és a szülők másik gyermekük után sem részesülhetnek gyermekgondozási ellátásban (csed, gyed, gyes).
 • január 1-től a nevelőszülő a nevelt gyermek után jogosult lehet úgynevezett nevelőszülői gyedre a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyának fennállása alatt, ha a gyermek nevelésbe vételét megelőző két éven belül van 365 nap biztosításban töltött ideje.

 

A gyed 2014-től testvér születése esetén más családtámogatási ellátással együtt is folyósítható. A gyed a csed időtartamának lejártát követően a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig jár, és már a cseddel együtt be lehet nyújtani az igényt.

A diplomás gyed a gyermek születésének napjától 2 éves koráig jár.

Az úgynevezett nevelőszülői gyed a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt a gyermek nevelésbe vételének napjától a gyermek 2 éves koráig jár.

 

Milyen mértékű a gyed?

A gyed összege a naptári napi átlagkereset 70%-a, de legfeljebb havonta a minimálbér kétszeresének 70%-a, 2020-ban 225 400 Ft, amelyből 10% nyugdíjjárulékot és 15% szja-előleget vonnak. A diplomás gyed összege az alapképzésben részt vett hallgatóknál a minimálbér 70%-a, 2020-ban 112 700 Ft; a mesterképzésben részt vetteknél a garantált bérminimum 70%-a, 2020-ban 147 420 Ft. A gyedből is érvényesíthető a családi kedvezmény.

A nevelőszülői gyed naptári napi összege a minimálbér 55%-ának 70%-a (2020-ban 2066 Ft).

Lehet-e a gyed mellett munkát végezni?

Igen, a szülő 2016-tól az általános szabályok szerint járó gyed folyósítása mellett az első naptól dolgozhat.

A diplomás gyed és a nevelőszülői gyed mellett a gyermek születését követő 169. naptól lehet munkát végezni.

A nagyszülő a gyed folyósítása mellett nem dolgozhat, kivéve, ha a munkavégzés kizárólag az otthonában történik.

Hol kell igényelni a gyedet?

 • A biztosítottnak a munkáltatónál kell igényelni,
 • Ha az igénylő egyéni vállalkozó vagy őstermelő (önfoglalkoztató), akkor a vállalkozás székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz kell benyújtania a kérelmet elektronikus úton.

3. Gyermekápolási táppénz

A jogosultság feltételei

 • Fennálló biztosítási jogviszony,
 • a keresőképtelen személy társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett,
 • orvos által megállapított és igazolt keresőképtelenség.

Mennyi az egy évben igénybe vehető táppénzes napok száma?

A közös háztartásban élő gyermek jogán gyermekápolási táppénzre mindegyik szülő külön-külön szerezhet jogosultságot.

A gyermek életkorához igazodóan igénybe vehető gyermekápolási táppénzes napok száma:

 • az 1 évesnél fiatalabb gyermek szoptatása, ápolása címén a gyermek 1 éves koráig;
 • az 1 évesnél idősebb, de 3 évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként a szülőnek 84 naptári nap;
 • a 3 évesnél idősebb, de 6 évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként a szülőnek 42, egyedülálló szülőnek 84 naptári nap;
 • a 6 évesnél idősebb, de 12 évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként a szülőnek 14, egyedülálló szülőnek 28 naptári nap.

Milyen mértékű a táppénz?

A táppénz mértéke a biztosításban töltött időtől, illetve az esetleges kórházi ápolástól függően a táppénz alapjának 60%-a, illetve 50%-a, a táppénz egy napra eső összege maximumának (2020-ban 10 733 Ft) figyelembevételével.


EGYÉB KEDVEZMÉNYEK

1. Családi adó- és járulékkedvezmény

Ki jogosult a családi kedvezmény érvényesítésére?

 • Az, aki gyermekére tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra is jogosult;
 • a várandós kismama és házastársa.

Ki után jár a családi kedvezmény?

Aki után a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékot folyósítanak, valamint már a várandósság időszakában is a magzat után (fogantatásának 91. napjától).

Milyen összegű a családi adó- és járulékkedvezmény?

A családi kedvezmény az adózó összevont adó- és járulékalapját csökkenti.

Gyerekszám

Adóalap-kedvezmény

Maximális családi kedvezmény összege havonta

1 gyerek után

66 670 Ft

10 000 Ft

2 gyerek után

266 660 Ft

40 000 Ft (20 000 Ft gyermekenként

Legalább 3 gyerek esetén

 

Maximum 33 000 Ft/hó gyermekenként

3 gyerek után

660 000 Ft

99 000 Ft

4 gyerek után

880 000 Ft

132 000 Ft

5 gyerek után

1 100 000 Ft

165 000 Ft

 

Melyek a családi kedvezmény érvényesítésének feltételei?

Az adóelőleg-levonáshoz vagy adóbevalláshoz tett írásbeli nyilatkozat

 • a jogosultságról, magzat esetében a várandósságról;
 • a családi kedvezmény megosztása esetén a megosztásra vonatkozó döntésről.

A nyilatkozat a soron következő havi bérkifizetést megelőzően bármikor megtehető, visszamenőlegesen, év közben a kedvezményt érvényesíteni nem lehet.


2. Első házasok adókedvezménye

Ki érvényesítheti az adókedvezményt?

Az első házasok kedvezményét a házaspár akkor érvényesítheti, ha legalább az egyik házastárs az első házasságát köti.

Milyen összegű az első házasok kedvezménye?

A házastársak által együttesen érvényesíthető adóalap-kedvezmény jogosultsági hónaponként 33 335 Ft, vagyis a kedvezmény összege havonta nettó 5000 Ft.

Mennyi ideig vehető igénybe a kedvezmény?

A házasságkötést követő hónaptól 24 hónapig érvényesíthető a kedvezmény a házasság fennállása alatt.

Mi a kedvezmény igénybevételének feltétele?

Az igénybevétel feltétele a házastársak nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe.


3. Fiatalok életkezdési támogatása és a babakötvény

Mi a fiatalok életkezdési támogatása, és ki jogosult rá?

A fiatalok önálló életkezdésének anyagi megalapozása céljából nyújtott összeg, amely a gyermeket 18. életévének betöltése napjától Magyarország törvényes fizetőeszközében illeti meg.

Kell-e igényelni az életkezdési támogatást?

Az életkezdési támogatást nem kell igényelni, a Magyar Államkincstár a gyermek születését követően automatikusan megnyitja a gyermek nevére az életkezdési letéti számlát, amelyen nyilvántartja az életkezdési támogatás összegét.

Milyen összegű az életkezdési támogatás?

Életkezdési támogatásként egyszeri 42 500 Ft összegű támogatási összeg jár, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá. A számlán elhelyezett összeg az inflációval megegyező mértékkel kamatozik. Az így felhalmozott megtakarításról a 18. életévét betöltött gyermek rendelkezhet. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és nevelésbe vett Magyarországon élő gyermek a születése évét követő 7. és 14. évben további támogatásban részesül, amelynek összege 44 600 Ft.

Mi az a Kincstári Start-értékpapírszámla?

Szülő, törvényes képviselő vagy hozzátartozó személyes rendelkezése mellett a gyermek részére a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapír-nyilvántartási számla, amelyre átkerül az életkezdési letéti számlán nyilvántartott életkezdési támogatás, és amelyre további összegek fizethetők be. A természetes személyek vagy a települési önkormányzat általi befizetések után további támogatás jár, amelynek mértéke az éves befizetések 10%-a, de legfeljebb évi 6000 Ft. A Start-számlán lévő megtak


arításokat a Magyar Államkincstár automatikusan Babakötvény típusú állampapírba fekteti, amely az életkezdési letéti számlánál évi 3 százalékponttal magasabb kamatprémiumot fizet.

4. Gyermekek otthongondozási díja (gyod)

Ki jogosult rá?

Az a szülő, aki a súlyos fogyatékosságából vagy tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik.

Azt, hogy ki az önellátásra képtelen, a 6 éven aluli gyermekek esetében szakorvos, egyéb esetekben szakértő állapítja meg. A vizsgálat arra terjed ki, hogy az ápolt gyermek bizonyos tevékenységek elvégzésében – étkezés, öltözködés, tisztálkodás, illemhelyhasználat, kontinencia, lakáson belüli közlekedés, köznevelési intézmény látogatása során – mennyiben szorul segítségre.

Mekkora az összege?

A gyod összege 2020. január 1-től bruttó 123 910 forint havonta, amelyből 10% nyugdíjjárulékot vonnak le. A támogatás 2022. január 1-től az akkor érvényes minimálbér összegére emelkedik. Az, aki két önellátásra képtelen gyermeket nevel, másfélszeres támogatást kap.

A gyod iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál, a települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, valamint a kormányablaknál lehet benyújtani.

A többi támogatás is jár?

A gyodban részesülő szülő a többi gyermeke után jogosult lehet a többi családtámogatási ellátásra (csed, gyed, gyes) is, és fontos, hogy a gyod a gyermeknevelési támogatással (gyettel) korlátozás nélkül együtt folyósítható.

A szülő a gyod mellett legfeljebb napi 4 órában – kivéve az otthoni munkavégzést – folytathat keresőtevékenységet.


5. Diákhitel mérséklése

Ki jogosult rá?

2018. január 1-től a diákhitel-tartozással rendelkező, gyermeket vállaló édesanyák vagy örökbe fogadó anyák vehetik igénybe.              

Mire vonatkozik az intézkedés?

Az első gyermek vállalásakor a várandósság harmadik hónapjától kezdve lehet felfüggeszteni a tartozás törlesztését. A második gyermek megszületésekor a fennálló tartozás 50%-ával, a harmadik gyerek megszületésekor pedig a fennálló tartozás teljes összegével egyenértékű állami támogatásban részesül a hitelfelvevő nő.

Hol lehet igényelni?

A kérelmet a Diákhitel Központnál lehet benyújtani. További információk a www.diakhitel.hu oldalon.


6. Családi otthonteremtési kedvezmény (csok)

Ki igényelheti?

Meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló szülők, életkoruktól függetlenül. Előre vállalt gyermek után házaspárok, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie. Jogosultsági feltételek továbbá: büntetlen előélet, társadalombiztosítási jogviszony, köztartozás-mentesség.

Ki minősül gyermeknek?

Az igénylővel közös háztartásban élő:

 • magzat vagy ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően;
 • aki az igénylő eltartottja, és a 25. életévét még nem töltötte be;
 • vagy a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy, akinek ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatólag nem szűnik meg.

Mekkora a csok mértéke?

Új lakás vagy családi ház vásárlása, építése esetén

Gyerekek száma

Lakás/ház mérete

Támogatás összege

1 gyermek után

Legalább 40 m2-t elérő

lakás vagy 70 m2-t elérő

családi ház

600 000 Ft

2 gyermek után

50 m2-t elérő lakás vagy

legalább 80 m2 területű

családi ház

2 600 000 Ft (+ 10 M Ft államilag támogatott lakáshitel)

3 vagy több gyermek után

60 m2-t elérő lakás

vagy legalább 90 m2

területű családi ház

10 000 000 Ft (+ 15 M Ft államilag támogatott lakáshitel)

 

Használt lakás vagy családi ház vásárlása, bővítése esetén

Gyerekek száma

Lakás/ház mérete

Támogatás összege

1 gyermek után

Legalább 40 m2-t elérő

lakás vagy családi ház

600 000 Ft

2 gyermek után

Legalább 50 m2-t elérő

lakás vagy családi ház

1 430 000 Ft (+ 10 M Ft államilag támogatott lakáshitel)

3 gyermek után

Legalább 60 m2-t elérő

lakás vagy családi ház

2 200 000 Ft (+ 15 M Ft államilag támogatott lakáshitel)

4 vagy több gyermek után

Legalább 70 m2-t elérő

lakás vagy családi ház

2 750 000 Ft (+ 15 M Ft államilag támogatott lakáshitel)

 

Hol igényelhető a csok?

A csok iránti kérelmet a Magyar Államkincstárral szerződést kötő hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel-intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani.

Jövőre, az új Otthonteremtési Akcióterv intézkedéseivel pedig még tovább bővülnek majd a családok lakhatási lehetőségei. Ezen Akcióterv főbb elemei a következők:

5%-os ÁFA

Aki 2021 januárja után vásárol új építésű otthont, az 27% helyett már csak 5%-os ÁFÁ-t fizet az ingatlan után.

ÁFA-mentes otthonok

2021. január 1-től a legalább 1 gyermekkel rendelkező családok, a CSOK-kal vásárolt otthon után teljes mértékben mentesülnek az ÁFA megfizetése alól (utólagosan visszatérítjük nekik a fennmaradó 5%-os ÁFA összegét).

Otthonfelújítási támogatás

Segítséget nyújtunk a már legalább 1 gyermeket nevelő családoknak meglévő otthonuk felújításához, korszerűsítéséhez is! 2021. január 1-től az állam a családok lakásfelújítási költségeinek felét (munkadíj és anyagköltség), maximum 3 millió forintot átvállal. Azaz ha valaki 6 millió forintért újítja fel majd meglévő lakását, és már van legalább 1 gyermeke, akkor a felújítás tényleges összege 3 millió forint!

Illetékmentesség

2021. január 1-től azok a szülők/családok, akik (új vagy használt) lakóingatlanuk megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK-ot) vettek igénybe, teljes egészében mentesülnek a 4%-os visszterhes vagyonszerzési illeték megfizetése alól, az ingatlan vételárától függetlenül.

Többgenerációs otthonteremtés

Ezzel azokra az élethelyzetekre reagáltunk, amelyekben a meglévő családi ház tetőterében alakítanak ki önálló lakást a fiatal családok. Úgy járul hozzá ehhez a magyar állam, hogy januártól a tetőtér-beépítéshez is igénybe vehető az új lakásvásárlásra vonatkozó CSOK összegének megfelelő támogatás. 

Vissza nem térítendő támogatás mértéke:

 • 1 gyermek - 600 ezer Ft
 • 2 gyermek - 2,6 millió Ft
 • 3 gyermek - 10 millió Ft

7.  Jelzáloghitel-tartozás csökkentése gyermekvállalás esetén

Ki jogosult rá?

2019. július 1-től a második és további gyermekeket vállaló családok.

Mire vonatkozik az intézkedés?

A második gyermeket vállaló családok gyermekenként 1-1 millió forinttal csökkenthetik jelzáloghitel-tartozásukat, míg a harmadik gyereknél 4 millió forintra emelkedik a hitelelengedés összege, minden további gyereknél pedig további 1-1 millió forinttal csökkenthetik a jelzáloghitel-tartozásukat a családok.

8. Babaváró támogatás

Minden házaspár, ahol a feleség 18 és 40 év közötti, max. 10 millió forint kamatmentes, szabad felhasználású kölcsönt igényelhet a bankokban. A hitel törlesztőrészlete legfeljebb havi 50 000 Ft, futamideje 20 év. Ha a házaspár gyermeket vállal, akkor az első gyermek születésekor 3 évig szünetel a kölcsön törlesztése, a másodiknál újabb 3 évig nem kell törleszteni, és a fennálló tartozás 30%-át is elengedik, a harmadik gyermeknél pedig a teljes fennmaradó összeget elengedik. (A gyermekszámba csak a hitelkérelem benyújtását követően született gyermekek számítanak be.) Időtartam: 2019. július 1. – 2022. december 31.

9. Csok-kölcsön (a csok mellé felvehető, kamattámogatott kölcsön)

2019. július 1-jétől már használt lakásra is felvehető a csok mellé igényelhető kedvezményes kamatozású kölcsön. A kétgyermekes családok 10 millió forintos, a három- és többgyermekes családok 15 millió forintos kedvezményes kamatozású kölcsönt kaphatnak. A használt ingatlanok vásárlására vonatkozóan eltöröltük a 35 millió forintos értékhatárt, amely korábban a csok igénylésének a feltétele volt.

Bármely külföldi országban szerzett társadalombiztosítási jogviszony figyelembe vehető a csok igénylésekor, ha magyar állampolgárok igénylik a támogatást. Míg korábban egy régi háznak az alapjait is el kellett bontani ahhoz, hogy új háznak minősüljön egy ingatlan, júliustól már a régi ház alapjára épülő új ingatlan esetén is az új lakásokra járó csok összegét lehet felvenni, amennyiben az alapok statikailag rendben vannak.

Az otthonteremtési támogatásokkal az egyszülős családok is élhetnek. A csok-kölcsön előtörleszthető, valamint a maximálisnál kisebb, illetve nagyobb összeget is fel lehet venni, utóbbi esetében azonban a kamattámogatott összeghatár feletti részt már piaci kamattal kell törleszteni. Fontos, hogy a kamattámogatott hitel önmagában nem kérhető, csak a csokkal együtt.

10. Falusi csok

A Magyar Falu Program keretében 2486 hátrányosabb helyzetű, legfeljebb 5000 fős lélekszámú településen igényelhető a falusi csok, a települések listája a www.kormany.hu oldalon elérhető.

A program 2019. július 1-jével indult, és három évig, 2022. június 31-ig lesz elérhető. A falusi csok használt lakás és ház vásárlására, illetve a megvásárolt ingatlan felújítására, korszerűsítésére, kibővítésére vehető fel.

Ha már van egy gyermek a családban, vagy a szülők egy gyermeket vállalnak, 600 ezer forint, két gyermek esetén 2 600 000 forint, három vagy több gyermek esetén pedig 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak. A támogatási összegek maximum fele költhető vásárlásra, a fennmaradó rész korszerűsítésre, felújításra fordítható. Így például a három vagy több gyermeket vállaló családok esetben, ha a megvásárolt ingatlan ára nem éri el az 5 millió forintot, akkor a fennmaradó összeg a 10 millió forintos keretig teljes mértékben felhasználható lesz felújításra, bővítésre.

Ha pedig már meglévő ház korszerűsítésére vagy bővítésére kérik a támogatást, akkor a fenti összeg fele, de legalább a használt lakás után alapesetben járó támogatási összeg vehető igénybe (egy gyermekre 600 ezer, két gyermekre 1430 ezer, három vagy több gyermekre 5 millió Ft).

Használt lakás vagy ház vásárlására és felújítására két gyermek esetén 10 millió forintos, három vagy több gyermek esetén 15 millió forintos kamattámogatott hitellehetőség áll majd rendelkezésre, míg meglévő ingatlan felújítása esetén ezen összegek fele, azaz két gyermeknél 5 millió, három vagy több gyermeknél 7,5 millió forint.

A támogatás igényléséhez erkölcsi bizonyítvánnyal igazolt büntetlen előélet és két év társadalombiztosítási jogviszony szükséges.

11. Nagyszülői gyed

2020. január 1-től a még nem nyugdíjas nagyszülők gyedre is jogosulttá válhatnak, ha a dolgozó szülő(k) helyett vállalják, hogy unokájukat gondozzák, nevelik. Ekkor a szülő helyett a nagyszülőt illeti meg az ellátás, hogy ezzel is ösztönözze őket az unokáik nevelésében való aktívabb részvételre, és ezáltal a szülők tehermentesítésére. Egyszerre csak az egyik nagyszülő, de akár több – nem ugyanazon várandósságból született – unoka után is felveheti a juttatást. (A nagyszülői gyedről részletesebben a II. pont 2. alpontja – Gyermekgondozási díj – alatt olvashat.)

12. Négygyermekes anyák személyijövedelemadó-mentessége

 2020. január 1-től az az anya, aki legalább négy gyermeket nevel, vagy élete során négy vagy több gyermeket felnevelt, teljesen mentesül a mindenkori személyi jövedelemadó megfizetése alól.

13. Nagycsaládosok személygépkocsi-vásárlásának támogatása

2019. július 1-től a három- vagy többgyermekes családok legalább hétüléses új személygépkocsi vásárlásához 2,5 millió forint (de legfeljebb a vételár 50%-ának megfelelő) támogatást igényelhetnek. E támogatást 2022. december 31-ig lehet igényelni.

KISGYERMEKES SZÜLŐK FOGLALKOZTATÁSI KEDVEZMÉNYEI

1. Gyermekek után járó pótszabadság

2012. január 1-jétől a gyermek után járó pótszabadság mindkét szülőt megilleti.

A pótszabadság mértéke szülőnként

 • 1 gyermek után 2 munkanap;
 • 2 gyermek után 4 munkanap;
 • 3 vagy több gyermek után 7 munkanap évente.

Az új kormányzati igazgatási törvény rendelkezései szerint 2019-től a központi közigazgatásban dolgozó nagyszülők minden unoka születésénél 5-5 nap pótszabadságot kapnak; a szülőnek a gyerekek után járó pótszabadságok pedig a duplájára emelkedtek: egy gyerek után 4, kettő után 8, három gyermek után 14 nap szabadság jár éves szinten. A pótszabadság fogyatékkal élő gyermekenként 2 munkanappal nő, ha a kormánytisztviselő gyermeke fogyatékkal él.

2. Apák fizetett szabadsága

Gyermeke születése esetén az apát 5 (ikergyermekek esetén 7) munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg, ami igénybe vehető a gyermek 2 hónapos koráig. 2019-től a központi közigazgatásban dolgozó édesapáknak gyermekük születése után 8, ikergyermekek esetén pedig 10 nap apaszabadság jár.

3. Kisgyermekes szülők foglalkoztatása esetén járó munkahelyvédelmi adókedvezmény

A gyes, gyed, gyet folyósítása alatt, vagy e juttatások lejártát követően munkába álló kismamák után a munkáltatók a szociális hozzájárulási adóból kedvezményre jogosultak.

4. Részmunkaidő kötelező biztosítása

A munkáltató, ha a kisgyermekes munkavállaló kéri, köteles őt részmunkaidőben alkalmazni a gyermeke 4. életévének betöltéséig. A három- vagy többgyermekes szülők már a legkisebb gyermekük 6 éves koráig is élhetnek e lehetőséggel. (2020. január 1. előtt a munkáltató a munkavállaló kérésére a gyermeke 3 éves, illetve nagycsaládos szülő esetén a legkisebb gyermeke 5 éves koráig volt köteles őt részmunkaidőben foglalkoztatni.)

További, a családokat szolgáló kormányzati intézkedések

 1. A bölcsődei hálózat fejlesztése

2017. január 1-jétől az új bölcsődei rendszer 2 intézményi (bölcsőde, mini bölcsőde) és 2 szolgáltatási (családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde) formában biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását, így egy rugalmasabb, a helyi igényekre jobban reagáló bölcsődei rendszer jött létre.

A kormány a jelenlegi mintegy 52 ezer bölcsődei ellátást biztosító férőhelyet 2022-re 70 ezerre bővíti, hogy minden kisgyermekes szülő, aki szeretné, bölcsődében tudja elhelyezni gyermekét. A férőhelyszám-bővítés – uniós és hazai forrásból – folyamatos. A bölcsődei ellátást biztosító intézmények, szolgáltatások számának emelkedésével azok a családok kapnak segítséget, amelyekben mindkét szülő dolgozik, vagy ahol a dolgozó szülő egyedül nevel 3 év alatti gyermeket. Cél, hogy ezen családok számára helyben, vagy legalább a környező településeken megoldott legyen a gyermekek napközbeni felügyelete és a férőhely hiánya ne legyen akadálya a munkavállalásnak.

A bölcsődefejlesztés másik eleme a meglévő bölcsődei épületek 21. századi követelményekhez igazodó korszerűsítése, továbbá új fejlesztő eszközök és játékok beszerzése.

Ezen kívül a család és a munka egyensúlyának összeegyeztetése érdekében további támogatás biztosított a nem önkormányzati fenntartású családi bölcsőde/munkahelyi bölcsőde/bölcsőde/mini bölcsőde személyi térítési díjának hozzájárulásával a kisgyermeket nevelők munkaerő-piacra történő visszatérését segítendő.

A Magyar Államkincstár maximum havi 40 ezer forint összeghatárig vissza nem térítendő támogatást nyújt. Amennyiben a gyermek elhelyezéséért fizetett díj kevesebb, mint 40 ezer forint, akkor a támogatás összege a bölcsődei havidíj összegével megegyező lesz, amennyiben pedig meghaladja a 40 ezer forintot, akkor a különbözetet a szülőknek szükséges fedezniük.

Az igénylőnek rendelkeznie kell ügyfélkapu regisztrációval és bankszámlával, amelyre a támogatás folyósítható. A támogatás adómentes juttatás. Egy szülő több gyermek tekintetében is igénybe veheti a támogatást, de egy gyermek után csak az egyik szülő részesülhet támogatásban.

A támogatás folyósítása az ország egész területén biztosított.

2. Család és KarrierPONT

Tavaly az ország 71 pontján jött létre központ. A központok célja, hogy a kisgyermeket nevelő édesanyák és családjaik a gyermeknevelésből fakadó feladataik ellátása mellett is minél rugalmasabb megoldásokkal térhessenek vissza a munka világába. Ezzel szorosan összefügg a Család és KarrierPONT-ok azon küldetése, hogy az anyák munkaerőpiaci lehetőségeit képzésekkel, tréningekkel támogassák.

A karrierpontok elsősorban az olyan munkaképes korú női munkavállalókat várják, akiknek nehézséget okoz a munkába való visszatérés, a munka és magánélet összehangolása. A karrierpontok munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak a pályakezdő fiatal, a kisgyermekes és a nagycsaládos anyákra, valamint a gyermekeit egyedül nevelő édesanyákra vagy az idős hozzátartozót gondozó hölgyek segítésére. Ennek érdekében a szolgáltatások széles körét kínálják: egyrészt szociális, mentálhigiénés és HR-szakemberek segítségét lehet igénybe venni, másrészt a gyermek- és munkavállalás összeegyeztethetőségét megkönnyítő szakmai programokon, képzéseken vehetnek részt.

A Család és KarrierPONT-ok elérhetőségei és nyitvatartása a www.csalad.hu és www.csaladbaratorszag.hu weboldalon érhető el.

Forrás: cukimamik.hu

Keresés