Termékek Menü
Ön itt jár: > >

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat

 • Az online áruházat a Procedura.hu Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
 • A Szolgáltató cégneve: Procedura.hu Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság. A Szolgáltató rövidített neve: Procedura.hu Kft.
 • A Szolgáltató székhelye: 1046 Budapest, Kiss Ernő u 3/a.
 • A Szolgáltató postai címe: 1046 Budapest, Kiss Ernő u 3/a.
 • A Szolgáltató Cégjegyzékszám: 01-09-919252 bejegyezve 2009/05/19
 • A Szolgáltató Cégbíróság vagy nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • A Szolgáltató Adószáma: 14774487-2-41.
 • A Szolgáltató Bankszámlaszám: 11704007-20250977-00000000
 • A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-81437/2014.
 • Cégünk az 5805/2014 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.
 • A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
 • Telefon: +36209826337, H-P: 11-15 óra között 
 • ​Email: info@babacity.hu
 • A szerződés nyelve: magyar
 • A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
 • A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
 • A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
 • A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

A Procedura.hu Kft. (továbbiakban Adatkezelő) a Webáruházban történő online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 

 • Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. 
 • Az adatkezelő címe: 1046 Budapest, Kiss Ernő u 3/a.
 • Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Az Adatkezelés elvei:

Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál (az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával) kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

Az érintettek köre: a webshop regisztrált felhasználói. 

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Telefonszám, E-mail cím, Szállítási cím, Számlázási cím. 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázása, hírlevél küldése.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők (adattovábbítás) személye:

 • Express One Hungary Kft. (1239 Budapest, Európa út 12.)
 • OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)

 

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok az alábbi esetekben kerülnek törlésre: regisztráció törlése, szolgáltatás megszűnése, érintett kérésére történő törlés.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak haladéktalan törlését (gyakorlatilag 12 munkanapon belüli) vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. 
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. 
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 munkanapon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat. 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható:  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint aPtk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5; ugyfelszolgalat@naih.hu; http://www.naih.hu/kapcsolat.html).

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@procedura.hu e-mail címen. Jelen nyilatkozatot a Procedura.hu Kft. Taggyűlése 2014-12-17 napján fogadta el. A jelen nyilatkozat 2014-12-17 napján hatályba lépett.

Az információk tulajdonjoga 
Kijelentjük, hogy a Procedura.hu Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A honlapunk oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.